top of page

BETINGELSER LEIE AV KJELKE – AKING

 

Angrerett ved booking/leie av kjelke

 

Det er ingen angrerett på booking og leie av kjelke/tid jfr. Angrerettlovens §22, 1 ledd bokstav m)

 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis refusjon for leie ved dårlig vær eller andre forhold utenfor vår kontroll (Force majeure).

Anbefalte sikkerhetsregler:
 

  • Vis hensyn og ak med sunn fornuft.
     

  •  Tilpass farten.

 

  • Ta det rolig og bli kjent med løype hvis det er første gangen du/dere aker.

 

  • Bruk hjelm og briller.

 

  • Om du må stoppe/faller i bakken, trekk deg godt ut til siden slik at banen er klar for andre som aker.

 

  • Ved mye besøk (lørdager og søndager) bør de med små/mindre barn unngå de travleste tidene på dagen.

 

All aking skjer på eget ansvar.

bottom of page